Thorleif Haug Skifestival - Hauern


Thorleif Haug Skifestival er et samarbeidsprosjekt mellom idrettslagene Drafn, Drammen Strong, Sjåstad/Vestre Lier og Sturla, samt DNT Drammen og Omegn.


Arrangementet gjennomføres med god hjelp fra Lier og Drammen kommune.


Thorleif Haugs Minneløp ble arrangert første gang i 1966 og ble arrangert for 46. gang søndag 7. februar 2016. Løpet følger Norges Skiforbunds reglement og er åpent for deltakere fra 15 år og oppover.

Løypa er 45 km og går fra Kanada ved Sylling i Lier kommune gjennom Finnemarka til Spiralen i Drammen. Start er ca. 200 moh. Løypa går i jevn stigning de første 9 km til Sneisene-krysset, ca. 450 moh. Her svinger løypa sydover og går i lett terreng mot Kluftetangane og Saga, over Tranemyrene, opp Fløitenbakken til Lelangen, forbi Eiksetra, opp Dritarbakkene, ut til Tverråsutsikten, ned til Tverken, rundt Marivann og til Landfallhytta, og videre over Landfallbrenna forbi Svartjern og Klopptjern til mål på Spiralen, 200 moh.


For mer informasjon gå til hauern.no