Innmelding

Ønsker du å melde deg inn i Sturla Ski?

Medlemskontingenten for 2017 var kr. 350,-.

Fyll ut Innmeldingsblankett.doc og send til ski@sturla.no

Innmelding kan også gjøres direkte på Min Idrett. Registrer deg med profil og legg til Sturla som klubb.

Powered by: Bloc